OTDK kötetek

A Bibó István Szakkollégium oktatási programja kiemelt hangsúlyt fektet többek között az akadémiai pályához szükséges, tudományos kutatással és írással kapcsolatos készségek fejlesztésére. Ennek érdekében a Szakkollégium módszertani felkészítőkkel támogatja tagjainak az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való indulását és szereplését. 

A kétévente megrendezendő Konferencián szereplő szakkollégisták dolgozatait minden OTDK-évben kötetbe foglaljuk, mely biztosítja azok tematikus formában történő megjelenését.

A korábbiakban megjelent kötetek alább tekinthetőek meg.

Tudományos diákköri dolgozatok 2017

teljes kötet

Tartalom:

  • Szécsényi Gergely: A tulajdonjog-fenntartás kérdése a római jogban
  • Sziládi Péter Sándor: Kossuth, a bukott monarcha vagy a „respublica” őre?
  • Havasi Márta Eszter: Az alkotmányok stabilitását biztosító jogtechnikai megoldások Nemzetközi kitekintés és hazai lehetőségek
  • Kiripolszky Michaela: Egy kitüntetett alapjog jövője: a békés gyülekezéshez való jog érvényesülésének vélelme
  • Bitó Dorottya: Az öngyilkosságban közreműködés büntetőjogi kérdései
  • Budai Mihály Egon: Sértetti részvétel a büntetőeljárásban az Európai unió jogára figyelemmel
  • Gula Krisztina Petra: Őrült beszéd, de van benne rendszer? A kényszergyógykezelés patológiája a hazai szabályozás és a nemzetközi tapasztalatok tükrében
  • Málics Veronika: A gyermekbarát büntető igazságszolgáltatás érvényesülése, különös tekintettel a gyermek büntetőeljárásban betöltött pozíciójára