Közjogi tudományok műhelye

Műhelyvezetés:

  • Kecső Gábor (ELTE ÁJK Pénzügyi Jogi Tanszék)
  • Kukorelli István (ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék)
  • Fazekas János (ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék)

Mentorok:

  • Papp Dorottya
  • Havasi Eszter

A Közjogi Tudományok Műhelyének célja annak biztosítása, hogy a közjog iránt érdeklődő hallgatók az egyetemi tanulmányok mellett a közjogi jogterületek egyes sajátos szegmenseit jobban megismerhessék. A Műhely égisze alatt megvalósuló kurzusokon és műhelyalkalmakon lehetőség nyílik arra, hogy az érdeklődők elmélyüljenek a közigazgatási jog, alkotmányjog, adójog résztémáiban. A Műhely keretei között a hallgatók a közjogi jogterületeken tevékenykedő oktatókkal, kutatókkal, bírókkal, ügyvédekkel és más gyakorlati szakemberekkel találkozhatnak szervezett orientációs célú események, intézménylátogatások alkalmával és kötetlenebb beszélgetések alkalmával is. A Műhely figyelmet fordít arra, hogy a hallgatók a különböző területeken tevékenységet végző szakemberek életpálya útját is megismerhessék, láthassák, hogy egyetemi tanulmányaik után milyen lehetőségek állnak nyitva számukra.

A Közjogi Tudományok Műhelyének vezetését Kukorelli István, Kecső Gábor és Fazekas János alkotják, akik közelebbről is figyelik és segítik a hallgatók szakmai ívét – minden félév elején tartott konzultációs alkalmakkal és igény esetén a félév során is.

A kurzusok szervezése a műhelytagok igényeit figyelembe véve történik, így félévről félévre mindig szerepel valamilyen újdonság a kínálatban. Ugyanakkor van számos töretlen népszerűségnek örvendő és periodikusan visszatérő kurzusunk, mint például az adójog, összehasonlító alkotmányjog angol nyelven, választási jogesetmegoldó, versenyjog, adatvédelem. Célunk, hogy az egyetemi ismereteken túlnyúló, azokat kiegészítő kurzusokat szervezzünk, amelyek gyakorlatias és kiscsoportos jellegük miatt valódi segítséget nyújthatnak a diploma utáni munkavégzés során is.

A Műhely további fontos célja a hallgatók támogatása, inspirálása és annak elősegítése, hogy a hallgatók minél több forrást, minél több szempontot megismerve megtalálják azokat a témákat, amikkel szívesen dolgoznak akár egy további kutatómunka, verseny, dolgozat keretei között, vagy a későbbiekben a munkájuk során.