Büntető tudományok műhelye

Műhelyvezetés:

  • Inzelt Éva (ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék)

Mentorok:

  • Hodula Máté

A Bibó István Szakkollégium hat szakmai műhelyének egyike a Büntető Tudományok Műhelye. A műhely tagjai érdeklődésének középpontjában a büntető anyagi jog és eljárásjog kérdései állnak, a műhely mentorai a műhelyvezetés segítségével olyan kurzusokat szerveznek, amelyek e körben nyújtanak lehetőséget ismeretek megszerzésére és elmélyítésére.

A műhelyben különböző felépítésű órákon zajlik az oktatás. Az anyagi jogi tudás elmélyítését segítik elő, továbbá az egyes különös részi tényállások egy csoportjával, például a vagyon elleni, gazdasági, közlekedési bűncselekményekkel foglalkoznak, esetleg egy határterületet dolgoznak fel, mint például a szabálysértésekről szóló kurzus.

Azok a hallgatók, akik egyetemi tanulmányaik során már teljesítették a büntető eljárásjog szigorlatot, (vagy csak készülnek arra), az eljárásjogi témában szervezett órákon az eljárásjog megértését és kiegészítését segítő ismereteket szerezhetnek. Legutóbbi eljárásjogi kurzusunkon előadók között volt több, az új eljárási törvény kodifikációjában közreműködő szakember, ideértve dr. Bánáti Jánost, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét is.

Ezen felül a hallgatók számára biztosítunk idegen nyelven megtartott kurzusokat; legutóbbi nagysikerű óránk pl. az EJEB gyakorlatát mutatta be angol nyelven, a strasbourgi bíróság előtt már bizonyított ügyvédek segítségével.

Az anyagi jogi és eljárásjogi ismereteket kombináló kurzusok, azaz a komplex jogesetmegoldók sikerének kulcsa a hallgatók aktív részvétele. Az egyetmi frontális oktatás alternatívájaként szolgáló órákon a bíró, ügyész, ügyvéd szakemberek által előkészített jogesetek megoldása során elsajátíthatók az adott tényállás minősítése mellett a jogesethez kapcsolódó eljárási ismeretek is.

Az órák mellett a Műhely biztosítja a hallgatóknak az aktív, érdemi segítséget dolgozataikhoz tutor ajánlásával és a kapcsolat megteremtésével, valamint az egyetemi lehetőségeken túlmutató foglalkozásokkal, mint pl. intézménylátogatások szervezésével, vagy segítségnyújtással a szakmai gyakorlat elvégzéséhez.