Nemzetközi és európai jogi műhely

Műhelyvezetés:

  • Király Miklós (ELTE ÁJK Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék)
  • Sonnevend Pál (ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék)
  • Nagy Csongor István (SZTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi Tanszék)
  • Fejes Gábor (ügyvéd)

Mentorok:

  • Kiss Barnabás
  • Kempler Károly

A Nemzetközi és Európai Jogi Műhely célja, hogy mind a közjogi, mind a magánjogi érdeklődéssel rendelkező joghallgatók számára magas szakmai színvonalú, és aktuális témákkal foglalkozó tanfolyamokat szervezzen. A műhelynek jelenleg 11 tagja van, az ő munkájukat egy mentor és három műhelyvezető oktató segíti.

Visszatérő elem a kurzuskínálatunkban a versenyjog, amely egyszerre igényel polgári jogi, közjogi, európai uniós valamint közgazdaságtani ismereteket. De ugyancsak népszerű a beruházásvédelemmel foglalkozó óráink is, amely a nemzetközi közjog és a polgári jog határán húzódik, miközben elengedhetetlen a választottbírósági eljárások ismerete is.

A Műhelyben meghatározó szempont, hogy vizsgálódásunk során túl kívánunk lépni az országhatárokon és nemzetközi kontextusba kívánjuk helyezni vizsgálati tárgyunkat. Mindezek következtében a Műhely a szakmai tudás elmélyítésén túl egyszerre biztosít lehetőséget arra, hogy a szakkollégista gyakorlatban is fejleszthesse angoltudását.

A Műhely célja, hogy a szakkollégisták a nemzetközi tényállási elemeket is tartalmazó összetett jogesetekben, valamint európai uniós jogi kérdésekben is magabiztosan tudjanak eljárni. A NEJM családias jellege miatt itt kiemelt figyelmet szentel a hallgatói kezdeményezéseknek.