Politikatudományi műhely

Műhelyvezetés:

  • Arató Krisztina (ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet)
  • Franczel Richárd (ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet)
  • Mándi Tibor (ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet)

Műhelytitkárok:

  • Sárkány Soma
  • Kiss Alexandra

A Politikatudományi Műhely a bibós politológus hallgatók és a társadalomtudományok, különösen a politikatudomány iránt érdeklődő joghallgatók fő szakmai képzőhelye. Jelenleg az egyik legnagyobb Műhelyként, 15 szakkollégista alkotja a csoport magját, akiket seniorok és természetesen a Műhelyvezetésünk és változatos oktatógárdánk segít.

A Műhelyben törekszünk arra, hogy a lehető legteljesebben bővítsük és kiegészítsük az alapszakon megszerezhető tudást azáltal, hogy rendkívül változatos témákban szervezünk kurzusokat, kutatócsoportokat és egyéb szakmai rendezvényeket. Célunk, hogy az egyetem első évétől, a mesterszakos pályaválasztás aktív segítésén át, az utolsó félévig egy pezsgő szakmai közeg részesei lehessenek tagjaink.

Kurzusaink tervezése során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy minden félévben legalább egy gyakorlatias és egy elméleti órával tudjuk kiszolgálni a szakkollégisták érdeklődését. Ennek megfelelően az elmúlt években több módszertani óránk volt, de foglalkoztunk rezsimekkel, politikai elemzéssel, szerveztünk angol nyelvű kurzust politikai közgazdaságtanról, fiatalok és a politika viszonyáról, de volt szó többek között politikai marketingről, oktatáspolitikáról, sőt még programozni is tanultunk.

Műhelyünk két kutatócsoportot is szervezett az elmúlt tanévekben (Populizmus és liberális demokrácia; 1968), aminek keretében a Politikatudományi Műhely tagjai jutottak publikálási lehetőséghez a Szakkollégium gondozásában megjelenő kötetek révén.

Mindemellett a Politikatudományi Műhely egy igazi szakmai és baráti közösség is, amit erősítenek például a Műhelyestjeink, ahol informális keretek között van lehetőségünk megismerni nem csak egymást, de az aktuálisan meghívott vendégünket, oktatókat, kutatókat, gyakorló szakembereket.