Műhelyek

A szakmai munka a műhelyrendszer keretei között folyik. Valamennyi szakkollégista tagja a Büntető Tudományok, a Civilisztika, a Közjogi Tudományok, a Jogelméleti, az Orientációs, a Nemzetközi és Európai Jogi, valamint a Politikatudományi Műhely valamelyikének. A műhelyek vezetését az adott jogterület kiemelkedő szakemberei, egyetemi tanárok és gyakorló jogászok, valamint végzett szakkollégisták alkotják. A Szakkollégium működése az önkormányzatiság és a demokrácia elvein alapul, amelynek körében minden szakkollégista ugyanolyan jogokat élvez, és ugyanolyan kötelezettségek terhelik. A Szakkollégium működésével, szakmai munkájával kapcsolatos kérdésekről valamennyi hallgató jogosult véleményt nyilvánítani, minden ügy nyilvános, a vezetőség és a hallgatók folyamatosan tájékoztatják egymást az aktuális ügyekről.

Büntető tudományok műhelye
Civilisztika műhely
Jogelméleti műhely
Politikatudományi műhely
Közjogi tudományok műhelye
o
Orientációs műhely
Nemzetközi és európai jogi műhely