Állampolgári Nevelés TáborA Bibó István Szakkollégium tagjaiként kiemelt feladatunknak tartja, hogy már kisiskolás kortól fejlesszük a diákok jogtudatát és állampolgári ismereteit. Ennek érdekében egyre több olyan programot igyekszünk szervezni, amelyek ezt a célt szolgálják. Mivel ezen ismeretek sem az általános iskolai, sem a középiskolai tananyagban nem hangsúlyosak, küldetésünknek érezzük, hogy a táborban résztvevő tizenkét-tizennégy éves fiatalok elsajátítsák a részvételi demokrácia alapvető szabályait. 

2001-ben tartottuk az első Állampolgári Nevelés Tábort a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Őr község Bibó Istvánról elnevezett általános iskolájának kisdiákjai számára. Az Állampolgári Nevelés Tábor fogadtatása mind Őr község, mind az iskola részéről igen kedvező volt. Tapasztalataink szerint a gyerekek számára a tábor egy kivételes lehetőség az alternatív oktatási módszereket alkalmazó, saját környezetükből némileg kitekintő oktatási formákban való részvételre. 


A program célja 
A programmal azt kívánjuk elérni, hogy az abban résztvevők a játékos formában elsajátított alapvető állampolgári és európai uniós ismeretek birtokában kerüljön a középiskola padjaiba. Ezen túl, a jogaival és a kötelezettségeivel tisztában levő magyar és uniós állampolgárrá is váljon. Reményeink szerint az oktatás hatása a táboron és az abban résztvevő gyermekeken túlmutat: érezteti hatását a kisdiákok iskolájában is, és ilyen módon a jogról való ismeretek széleskörű terjesztését teszi lehetővé. 

Az előző évek tapasztalatai alapján a közreműködő jog- és politológus hallgatóknak a foglalkozások során lehetőségük adódik elmélyíteni szociális érzékenységüket, fejleszteni pedagógiai érzéküket és szembesülni sokuk által nem – vagy csak közvetve – ismert társadalmi problémákkal. Ezáltal ez az oktatási forma a szakkollégium fő céljának – a szakmailag igényes, képzett és társadalom felé nyitott jogász- és politológus értelmiség képzésének – megvalósításához is hozzájárul. A program során
A táborban résztvevő negyven kisdiák a részvételi demokrácia alapkérdéseit, pénzügyi alapismereteket, valamint az Európai Unióhoz kötődő legfontosabb ismereteket sajátíthatja el. A tananyagot az ELTE Bibó István Szakkollégium hallgatói maguk készítik, felhasználva a korábbi évek tapasztalatait, illetve külső szakértők véleményét is. A tervezett munkafüzet az alapvető állampolgári jogokkal, az államszervezettel és az Európai Unióval kapcsolatos ismereteket tartalmaz, mégpedig a gyermekek számára könnyen érthető, játékos formában, példákkal illusztrálva. 

A gyermekek oktatását is kollégisták végzik. A napi négy-hat órányi oktatást követően a diákok számára vetélkedőket, sportprogramokat is szervezünk. A tábor lezárásaként a gyermekek számot adnak megszerzett tudásukról szellemi vetélkedő vagy szituációs játék formájában.