Jogelméleti műhely

Műhelyvezetés:

  • Fekete Balázs (ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék, MTA TK JTI)
  • Fleck Zoltán (ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék)
  • Ződi Zsolt ( NKE Információs Társadalom Kutatóintézet )

Mentorok:

  • Czabán Samu
  • Fábián Áron
  • Vági Renátó

A Jogelméleti Műhely a Szakkollégium legfiatalabb, de bizonyos szempontból mégis legöregebb műhelye. A Bibó, első nevén Jogász Társadalomtudományi Szakkollégium eredetileg ugyanazt a célt tűzte maga elé, mint a 2016 tavasza óta működő Műhely: a tételes jogon túl interdiszciplináris, elméleti tudást adjon. A műhelynek jelenleg 7 állandó tagja van, ezen felül rendszeresen megfordulnak kurzusainkon más műhelyek hallgatói is.

Elsősorban azokat várjuk, akik nem elégszenek meg a törvényszövegek és bírósági ítéletek biflázásával és szeretnék a jog működése mögötti miérteket is megérteni. Azokat, akik nem ijednek meg, ha nem csak paragrafusokat, hanem filozófiai, szociológiai, antropológiai műveket is látnak.

A Műhely eddigi működése során az általános filozófiától kezdve a szociológián át a szűken vett jogelméletig minden területtel foglalkoztunk. A Műhely profiljához tartozik az információs társadalom joga is, ami a legújabb technológia társadalmi és jogi hatásait vizsgálja. Emellett tartottunk kurzusokat arról, mi az igazságosság, mi a nyelv és a jog kapcsolata és hogy van-e szabad akarat. Mindezek csak apró ízelítő a Műhely teljes munkájából, amely az országban egyedülálló jelleggel foglalkozik szisztematikusan, a jogászképzés keretei közt kifejezetten jogelmélettel.