Programok

Szakkollégiumunk szoros és széleskörű kapcsolatot ápol a több generációnyi végzett bibós szakkollégistával. A Szakkollégium mindig számított a korábban végzett bibósokra, akik kurzusokat tartottak és tartanak, közreműködve különféle programok, konferenciák, rendezvények szervezése során. Az Alumnusz Program a már létező kapcsolatokat kívánja megerősíteni, s mellé továbbiakat kialakítani, ahol pedig lehetséges és szükséges, intézményes formába önteni azokat.

Célunk egy olyan kapcsolati háló kiépítése az összes valaha volt bibós között, amely minden résztvevője számára biztosít valamilyen előnyt, így például a volt szakkollégistatársakkal való kapcsolattartás lehetőségét, szakmai kapcsolatok ápolását, érdeklődő gyakornokok vagy jelöltek elérését, állásajánlatok közzétételét, közösségi élményeket.

Az Alumnuszprogram a gyakorlatban programok és ünnepek sokaságát és számtalan kapcsolódási platformot jelent.

Hálaadás

A minden év őszén megrendezésre kerülő rendezvényen kerül sor a szakkollégiumi diplomák és a Harkály-díjak átadására. Emellett kiváló alkalmat teremt a jelenlegi szakkollégisták és az alumnuszok közötti kapcsolatteremtésre vagy a már meglévő ismeretségek ápolására.

Öregbibós találkozó

Az öregbibós találkozókat egy évben több alkalommal is rendez szakkollégiumunk, amelyeknek fő célja annak lehetővé tétele, hogy az alumnuszaink tarthassák egymással a kapcsolatot, illetve értesüljenek a szakkollégium életének aktuális történéseiről, évek múltán se veszítsék el a kötődést a Bibóval. Öregbibós találkozó lehet egy kötetlenebb hangulatú buli a fiatalabb korosztály számára, de ugyanígy az idősebb generációknak szóló elegáns alumni vacsora is.

Alumni Hírlevél

A szakkollégiumi rendezvényekről, programokról, főbb eseményekről és sikerekről számol be az Alumni Hírlevél. A hírlevelet a hatályos tagság szerkeszti és küldi ki évente körülbelül négy-öt alkalommal az alumnuszoknak.

Coaching Program

A Bibó Coaching Program célja a jelenlegi és volt szakkollégisták közötti kapcsolatteremtés, szakmai orientáció, a szakkollégisták megismertetése a jogászi vagy politológusi hivatással. A Programban coachként a jogászi hivatás gyakorlásában releváns tapasztalatokkal bíró, a szakkollégisták számára az egyéni szakmai fejlődésük tekintetében útmutatást nyújtani kész alumnuszok, mentoráltként a mindenkori aktív szakkollégisták vehetnek részt. Célunk, hogy lehetőség szerint minden érdeklődő szakkollégistának tudjunk coach-ot biztosítani.