Tanulmánykötetek

A Bibó István Szakkollégium oktatási programja kiemelt hangsúlyt fektet többek között az akadémiai pályához szükséges, tudományos kutatással és írással kapcsolatos készségek fejlesztésére. Ennek érdekében a szakkollégium oktatási rendszerében mind tutori képzés, mind kutatócsoport formájában lehetőség van tudományos kutatás végzésére. 

Ezek keretében a hallgatók egyénileg vagy csoportosan foglalkoznak egy adott téma mélyebb, tudományos igényű megismerésével. Az így készült dolgozatok számos esetben tematikus rendben készülnek el, így azok tanulmánykötet formájában kiadásra kerülnek.


A korábbi évek tanulmánykötetei alább tekinthetőek meg.

1968 Tiltakozási hulláma fél évszázad visszfényében:

teljes szám

Tartalom:

Szerkesztői előszó:

 • Szabó Máté: 1968 fél évszázad visszfényében itt és ma

Előadások:

 • Jan Pauer: A prágai tavasz és a nyugatnémet nyilvánosság
 • Dalos György: Kelet-Európa – remények és csalódások
 • Gombár Csaba: Európa keleti felén minden máshogyan volt – 1968
 • Lengyel László: A társadalmi mozgalom és a gazdaság ellentétes mozgása
 • Karácsony András: Lázadás az intézmények ellen. Német konzervatív reakciók
 • Szabó Andrea: A politikai generációk versenye Magyarországon– „…jönnek a ‘90-esek, a ‘68-asok helyett jön a ‘90-es nemzedék”
 • Böcskei Balázs: Az emberi jogi aktivizmus ellentmondásai

Tanulmányok:

 • Lakatos Júlia: A ’68-as hagyomány és a konzervatív ellenkultúra
 • Szikinger István (ifj.): ‘68 és „ellen-’68” Nagy-Britanniában. Powell vérfolyam-beszéde és utóélete
 • Tóth László: A polgári engedetlenség és 1968 szelleme
 • Kiss Alexandra: A „Free Speech Movement” A Berkley Egyetem mozgalmai és mai visszhangjuk
 • Schlett Bálint Gergő: Vietnam – a mozgalmi koalíció az USA-ban
 • Márton Ágnes: Angela Davis. A fekete gettóból a frankfurti iskolába, majd a börtönbe
 • Nagy András: Az ENSZ és a válságok. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének szerepvállalása 1956-ban és 1968-ban
 • Sebestyén Annamária: A hatalom és az ifjúság a hatvanas évek Magyarországán
 • Csizmadia Ervin: A reformmarxizmustól az ellenelméletig és az ellenhatalomig. A magyar demokratikus ellenzék.
 • Farkas Attila: A Fidesz és 1968. Orbán Viktor és Cohn-Bendit „vitája”
 • Kovács Beáta: Az új baloldal Görögországban. A SYRIZA – 1968 örököse?
Országgyűlési választások 2014:

teljes szám

Tartalom:

Választójogi elemzések:

 • Bodnár Eszter: Bevezető
 • Mécs János: A győzteskompenzáció alkotmányosságáról – a 13 pozitív töredékszavazatok megítélése az egyenlő választójog tükrében
 • Topuzidu Laura: A nemzetiségek képviselete az Országgyűlésben
 • Tamás Viktória: A kampányszabályozás alapjogi aspektusai
 • Bedő Eszter: A kampányfinanszírozás szabályozásának kérdései
 • Szentgáli-Tóth Boldizsár: Választásiszervek működése, jogorvoslat

Kampánystratégiák elemzése

 • Tóth Csaba: Bevezető
 • Szendi Gábor: A Fidesz–KDNP kampánystratégiája
 • Szedlák Bálint: Baloldali előválasztás történeti bemutatása, az 187 egyes szereplők döntéseinek elemzése
 • Somody Róbert: Az MSZP kampánystratégiája
 • Csala Dániel: Az Együtt–PM és a Demokratikus Koalíciókampánya
 • Szelei Menyhért: Tudatos néppártosodás. A Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési kampányának elemzése
 • Keil András: Lehet Más a Kampány? Adalékok az LMP 2014-es 275 országgyűlési választási kampányához
 • Farkas Anikó–Veisz Márton: Diszkurzív stratégiák a 2014. évi 293 országgyűlési választást megelőző kampányban