Tanulmánykötetek

A Bibó István Szakkollégium oktatási programja kiemelt hangsúlyt fektet többek között az akadémiai pályához szükséges, tudományos kutatással és írással kapcsolatos készségek fejlesztésére. Ennek érdekében a szakkollégium oktatási rendszerében mind tutori képzés, mind kutatócsoport formájában lehetőség van tudományos kutatás végzésére. 

Ezek keretében a hallgatók egyénileg vagy csoportosan foglalkoznak egy adott téma mélyebb, tudományos igényű megismerésével. Az így készült dolgozatok számos esetben tematikus rendben készülnek el, így azok tanulmánykötet formájában kiadásra kerülnek.


A korábbi évek tanulmánykötetei alább tekinthetőek meg.

Populizmusváltozatok:

„Az alábbi kötet alapját a Bibó István Szakkollégiumban a 2017–18-as tanévben tartott »Populizmus és liberális demokrácia« kutatószemináriumra készült hallgatói dolgozatok adják, kiegészülve néhány, a kutatócsoporthoz szorosabb vagy lazább szálakkal kötődő fiatal kolléga a témába vágó írásával. Bár a kötetben szereplő legrégebbi írások elkészülte óta már három év is eltelt, a megjelenés előtt újraolvasva őket az egykori kurzusvezető, mai szerkesztő jó érzéssel állapíthatta meg, hogy az akkor még túlnyomórészt egyetemi hallgató szerzők munkája nem veszített érdekességéből, relevanciájából és értékéből. Köszönhető ez egyrészt annak, hogy a tárgyalt jelenség, a populizmus és különféle válto­zatai, továbbra is meghatározó részét képezik napjaink politikai életének, illetve az arra reflektáló közéleti és tudományos diskurzusnak, mind Magyarországon, mind a nagy­világban.”

(Mándi Tibor)

A kötet elérhető az ELTE Reader-en az alábbi linken.

1968 Tiltakozási hulláma fél évszázad visszfényében:

teljes szám

Tartalom:

Szerkesztői előszó:

 • Szabó Máté: 1968 fél évszázad visszfényében itt és ma

Előadások:

 • Jan Pauer: A prágai tavasz és a nyugatnémet nyilvánosság
 • Dalos György: Kelet-Európa – remények és csalódások
 • Gombár Csaba: Európa keleti felén minden máshogyan volt – 1968
 • Lengyel László: A társadalmi mozgalom és a gazdaság ellentétes mozgása
 • Karácsony András: Lázadás az intézmények ellen. Német konzervatív reakciók
 • Szabó Andrea: A politikai generációk versenye Magyarországon– „…jönnek a ‘90-esek, a ‘68-asok helyett jön a ‘90-es nemzedék”
 • Böcskei Balázs: Az emberi jogi aktivizmus ellentmondásai

Tanulmányok:

 • Lakatos Júlia: A ’68-as hagyomány és a konzervatív ellenkultúra
 • Szikinger István (ifj.): ‘68 és „ellen-’68” Nagy-Britanniában. Powell vérfolyam-beszéde és utóélete
 • Tóth László: A polgári engedetlenség és 1968 szelleme
 • Kiss Alexandra: A „Free Speech Movement” A Berkley Egyetem mozgalmai és mai visszhangjuk
 • Schlett Bálint Gergő: Vietnam – a mozgalmi koalíció az USA-ban
 • Márton Ágnes: Angela Davis. A fekete gettóból a frankfurti iskolába, majd a börtönbe
 • Nagy András: Az ENSZ és a válságok. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének szerepvállalása 1956-ban és 1968-ban
 • Sebestyén Annamária: A hatalom és az ifjúság a hatvanas évek Magyarországán
 • Csizmadia Ervin: A reformmarxizmustól az ellenelméletig és az ellenhatalomig. A magyar demokratikus ellenzék.
 • Farkas Attila: A Fidesz és 1968. Orbán Viktor és Cohn-Bendit „vitája”
 • Kovács Beáta: Az új baloldal Görögországban. A SYRIZA – 1968 örököse?
Országgyűlési választások 2014:

teljes szám

Tartalom:

Választójogi elemzések:

 • Bodnár Eszter: Bevezető
 • Mécs János: A győzteskompenzáció alkotmányosságáról – a 13 pozitív töredékszavazatok megítélése az egyenlő választójog tükrében
 • Topuzidu Laura: A nemzetiségek képviselete az Országgyűlésben
 • Tamás Viktória: A kampányszabályozás alapjogi aspektusai
 • Bedő Eszter: A kampányfinanszírozás szabályozásának kérdései
 • Szentgáli-Tóth Boldizsár: Választásiszervek működése, jogorvoslat

Kampánystratégiák elemzése

 • Tóth Csaba: Bevezető
 • Szendi Gábor: A Fidesz–KDNP kampánystratégiája
 • Szedlák Bálint: Baloldali előválasztás történeti bemutatása, az 187 egyes szereplők döntéseinek elemzése
 • Somody Róbert: Az MSZP kampánystratégiája
 • Csala Dániel: Az Együtt–PM és a Demokratikus Koalíciókampánya
 • Szelei Menyhért: Tudatos néppártosodás. A Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési kampányának elemzése
 • Keil András: Lehet Más a Kampány? Adalékok az LMP 2014-es 275 országgyűlési választási kampányához
 • Farkas Anikó–Veisz Márton: Diszkurzív stratégiák a 2014. évi 293 országgyűlési választást megelőző kampányban