Mi is az a Bibó?

A Bibó István Szakkollégium az ELTE egyik legrégebbi szakkollégiuma, mely a 2018/19-es tanévben ünnepelte alapításának 35. évfordulóját. Kezdetektől jellemző, hogy a bibósok többre vágytak, mint amit a tömegképzés nyújtani képes, ezért a Bibóban az egyetemen megszerezhető, főként elméleti jellegű tudást gyakorlatias, kiscsoportos kurzusok egészítik ki, a nagy létszámú évfolyamok mellett pedig összetartó baráti közösség alakult ki. Mindez garantálja, hogy az egyetemi éveket a lehető leghasznosabban és legemlékezetesebben töltsék el azok, akik a Bibót választják.

A szakkollégium működése

Ahogy a beszédes szakkollégium elnevezés is sejteni engedni, a Bibó egy szakmai alapon szerveződő közösség, tagjai az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának jog- és politológus hallgatói közül kerülnek ki.

A Szakkollégium működése a szakmaiság, közösségiség és társadalmi felelősségvállalás hármas pillérrendszerére épül. A hallgatók szakmai tevékenységüket műhelyekhez csatlakozva végzik, a közösség életét pedig a stábok szervezik. A stábok munkáját az operatív irányításért felelős Választmány fogja össze. A Választmány tagjai a választmányi elnök és a stábvezetők, akik a szakkollégium életének különböző területeit a közösség tagjaival együtt szervezik. A legfontosabb döntéseket a hallgatók a félévente 3-4 alkalommal megtartott közgyűléseken hozzák meg. Bemutatkozó videónkat itt érhetitek el.

Szakmaiság

A hallgatók az egyetemi tudást elmélyítő, valamint a szakmai specializációt elősegítő kurzusokon vehetnek részt, tutori dolgozatot írhatnak az általuk választott, érdeklődési körüknek megfelelő terület kutatási eredményeit összegezve és szakmai gyakorlaton tehetik próbára felkészültségüket. Minden félév kezdetekor szakmai tervet készítenek, ismertetve elképzeléseiket és vállalásaikat, valamint beszámolnak előző féléves tapasztalataikról a műhelyvezető oktatóknak a Műhelyülésen.

Időről-időre orientációs alkalmakat is szervezünk, melyek segítséget nyújtanak a szakkollégisták számára, hogy megtalálják érdeklődési területüket, és feltérképezzék az előttük nyitva álló különböző karrierutakat. A bibósok az elmúlt évek során többek között az Alkotmánybíróságon, a Külügyminisztériumban, az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Egyesületnél, a Gazdasági Versenyhivatalban, a Horváth és Társai DLA Piper Ügyvédi Irodában, a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & Mckenzie Ügyvédi Irodában, a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Irodában, az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Irodában és az Oppenheim Ügyvédi Irodában tettek látogatást.

Műhelyrendszer

Hallgatóink hét szakmai műhelyünk közül választhatnak, ezek a Büntetőjogi Műhely, a Civilisztika Műhely, a Jogelméleti Műhely, a Közjogi Tudományok Műhelye, a Nemzetközi és Európai Jogi Műhely, a Politikatudományi Műhely, valamint az Orientációs Műhely, ez utóbbi azok számára, akiknek még nem alakult ki határozott érdeklődési körük.

A műhelyeket elismert oktatók és szakemberek vezetik, munkájukat a már végzett hallgatókból álló mentorok, valamint diákmentorok segítik. A műhelyek felelősek a kurzusok, tutori dolgozatok és szakmai gyakorlatok megszervezéséért, az oktatókkal való kapcsolattartásért, a kurzusok kiegészítéseként vitaesteket és előadásokat, valamint konferenciákat szerveznek.

Közösségiség

A Bibóban számtalan közösségi program színesíti a mindennapokat, rendszeresen szervezünk közös reggeliket, filmklubot és táborokat is. Az egyik hagyományos programunkon, a Kultesten az arra motivált szakkollégisták zenei produkcióikat, saját szerzeményeiket mutatják be. Mára már szintén hagyománnyá vált, hogy bibós csapat is versenyez a Jogászfoci bajnokságban, de más sportversenyeken is lelkesen indulunk, így mindenki megtalálhatja a neki legjobban tetsző mozgásformát.

Az egyetemi élet szerves részét képezik a bulik is, a Bibóban minden félévben megrendezzük az újonnan felvettek estjét, a “Harkály’s Night”-ot és a végzősök számára az Ötödéves búcsúztatót. December elején Mikulás napi ajándékozást tartunk, a vizsgaidőszak végeztével pedig tavaszi-nyári vizsgafelejtő kirándulásokat szervezünk. Egyetlen tanév végén sem feledkezünk meg a bibós Hálaadásról, melyen egyetemi és szakkollégiumi oktatóiknak mondunk köszönetet munkájukért, ezen az eseményen kerül sor a bibós diplomák és a Harkály-díj átadására is.