OTDK EREDMÉNYEINK // 2023

Gratulálunk szakkollégistáinknak, akik kiemelkedően teljesítettek a XXXVI. OTDK különféle szekcióiban – büszkék vagyunk minden előadónkra és opponensünkre!

Az Állam- és Jogtudományi Szekción a tizenegy első helyen végző ELTE-s hallgatóból öten a tagjaink közül kerültek ki, míg az egyetem hat második helyezettjéből ketten bibósok. A felkészítést hálásan köszönjük a dolgozatok konzulenseinek, az igazgatóságnak, valamint mentortanárainknak.

Első helyen végzett:

Bodansky Benjámin: Károsulti közrehatás és kármegosztás az államfelelősség rendszerében (konzulens: Kajtár Gábor)

Fábián József: A stabil kriptopénzek kibocsátóira vonatkozó prudenciális követelmények elemzése a kriptoeszközök piacairól szóló uniós rendelettervezetben (konzulens: Gárdos Péter)

Rákos Réka: Az uniós jog megsértéséért fennálló tagállami kártérítési felelősség: Pürrhoszi győzelem? A Francovich-doktrína érvényesítése és alkalmazása a magyar jogban (konzulens: Somssich Réka)

Szirányi Péter: A haszonélvező birtokosi minőségének kérdése a római jogban (konzulens: Siklósi Iván)

Valastyán Marcell: A jogellenesen megszerzett bizonyítékok befogadhatósága nemzetközi beruházásvédelmi választottbírósági eljárásokban (​​​​​​​konzulensek: Hevesi Rebeka, Varga István)

Második helyen végzett:

Hordós Alex: Vakfolt az Alapokmányon – az erőszakkal való fenyegetés természete a jus contra bellum rendszerében (konzulens: Kajtár Gábor)

Tenczer Márton: Kollektív szerződés vagy versenykorlátozó megállapodás? – A szervezkedési szabadság versenyjogi korlátai (konzulensek: Rácz Réka, Havas Bence)

Különdíjban részesült:

Lukács Domokos: A közérdek vizsgálata és jelentéstartalmai az alkotmánybírósági gyakorlatban (konzulens: Milánkovich András)

A döntőbe jutott:

Breznyán Gergő: A bűnszervezet bírói gyakorlata az új törvényi definíció tükrében (konzulens: Ambrus István)

Hamecz Flóra: Kortárs társadalmiszerződés-elméletek (konzulensek: Fábián Áron, Matyasovszky-Németh Márton)

Kiss Veronika: A jogi és jogászi kultúrára ható jogelméleti irányzatok – Kivonat a legfontosabb tudományos munkákból, különös tekintettel az Egyesült Államokra (konzulens: Matyasovszky-Németh Márton)

A döntőben opponált:

Derzsi Sándor, Kun Tóbiás, Nagy Ottó, Sallér Eszter, Szabó Menta, Vörös Emese Hargita

Szakkollégistáink a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi, a Társadalomtudományi és a Had- és Rendészettudományi Szekciókban is kiemelkedően szerepeltek.

A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Nevelésszociológia tagozatán második helyezést ért el:

Petrov Katarina Egyenlő hozzáférés a felsőoktatáshoz című munkájával (konzulens: Rónay Zoltán)

A Társadalomtudományi Szekcióban első helyen végzett:

László Tamás: Bölcs laikusok a „nép” képviseletében? A deliberatív közösségi gyűlések képviseletelméleti megközelítése és magyarországi gyakorlatuk empirikus vizsgálata (konzulens: Illés Gábor és Oross Dániel)

Második helyen végzett:

Nemes Anna Zsófia A minimális ellátás elvének tartalma és érvényesülése a magyar szociális rendszerben (konzulens: Bencsik András)

Különdíjban részesült:

Dénes Kornél Máté A legitimitás ára (Politikatudomány III. tagozat) címen bemutatott kutatásával (konzulens: Navracsics Tibor)

Le Julianna Phuonglinh: Lehetnek kisebbségi nők a saját kultúrájuk áldozatai? A roma nők helyzete Magyarországon (konzulens: Kiss Valéria és Fábián Áron).

A döntőbe jutott:

Szikinger István: Az előválasztások megjelenése Magyarországon összehasonlító perspektívában – Többpárti előválasztások Magyarországon és Olaszországban címmel bemutatott előadásáért, valamint ugyancsak

A Had-és Rendészettudományi Szekció Kriminológia és Büntetés-végrehajtás tagozatában a döntőbe jutott:

Krafcsik Norbert: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 3. cikkének hazai érvényesülése a szabadságelvonással járó szankciók során (konzulens: Dr. Koósné Dr. Mohácsi Barbara).

Gratulálunk szakkollégistáinknak a kiemelkedő eredményekért!