Lezajlott az idei bibós Szakmai Nap!

Szakkollégiumunk már évtizedek óta jeleskedik a tehetséggondozás terén, egyik elidegeníthetetlen alappillére pedig a szakmaiság. Ezen értéket igyekszünk folyamatosan aktuálissá tenni, tagjainknak pedig mindig naprakész tudást átadni. 2018. október 19-én megrendezésre került a Bibó István Szakkollégium hagyományos belső tanulmányi versenye, a Szakmai Nap. Tagjaink a múlt tanévben írt dolgozataikat, illetve a az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára készült írásaikat, kutatásaikat mutatták be két tagozatban versenyezve.

A verseny során hagyományosan szakmai zsűri pontozza, illetve opponensek értékelik a versenyzők előadásait.

A 2018-as Szakmai Nap helyezettjeinek szeretettel gratulálunk!

Magánjogi Tagozat:

  1. Tran Róbert: A jogalkotással okozott kárért való felelősség
  2. Szécsényi Gergely: A tulajdonjog-fenntartás kérdése a nemzetközi jogegységesítő törekvések fényében
  3. Szepesi Szonja: Közvetett áldozatok közvetlen sérelme – A hozzátartozói kárigények múltja, jelene és jövője

Legjobb opponens: Kiss Nóra

Közjogi, Politikatudományi, Jogtörténeti és Jogelméleti Tagozat:

  1. Kárász Marcell: A felsőház szerepe a két világháború közötti közjogi berendezkedésben
  2. Vági Renátó: Jászi Oszkár populizmusa
  3. Balázs Gergő Barna: Can attacks against embassies serve as bases for the invocation of self-defence?
    és (megosztva)
    Szikinger István: A brexit okai a brit választói viselkedés és a brit-EU kapcsolat szempontjából

Legjobb opponens: Bazsó Gábor és Baló Sára (megosztva)