12 bibós jutott tovább az OTDK-n!

November 9-én került megrendezésre az Országos Tudományos Diákköri Konferencia kari fordulója, amiről az alábbi 12 szakkollégistánk jutott tovább kutatásával az országos megmérettetésre.

Balázs Gergő – A nagykövetségek elleni támadások teremtenek-e önvédelmi helyzetet a nemzetközi jogban?
Budai Mihály Egon – A magyarországi bíróságok szerepe az európai uniós munkajog érvényesülésében
Csatári Orsolya – Az anyagi pervezetés, mint az egyensúly záloga – a magyar polgári perjogi sajátosságok tükrében
Fábián Áron – A joghézag kérdése nyelvi megközelítésben
Hodula Máté – Az autonóm járművek hatása a közlekedési büntetőjog fejlődésére
Kárász Marcell – A felsőház szerepe a két világháború közötti közjogi berendezkedésben
Kövesdi Áron – A robottanácsadók hatása a pénzügyi piac szabályozására
Kührner László – Kiskorúak és a semleges állam
Morauszki Rita – Kiteljesítés vagy funkciózavar? – az ombudsmani hatáskör-bővítés elviselhetetlen könnyűsége
Szécsényi Gergely – Az ingó tulajdonjog-fenntartás a nemzetközi jogegységesítő törekvések fényében
Tran Róbert – A jogalkotással okozott kárért való felelősség
Vági Renátó – A jog hatalmi aspektusai, avagy a CLS jogszemlélete és magyarországi adaptációjának lehetőségei és korlátai

Legjobb opponens díjában részesült Gera Anna és Gozdán Dóra.

Gratulálunk minden díjazottnak!