Szakmaiság

Az ELTE Bibó István Szakkollégium az ország egyetlen jogász-politológus szakkollégiuma. Olyan egyedülálló képzést biztosít tagjai számára, amelynek segítségével a bibós diplomát szerzett hallgatók még nagyobb eséllyel veszik fel a versenyt a nyolc magyar állam- és jogtudományi karról kikerülő pályakezdővel.

A Szakkollégium célja, hogy az egyetemen megszerzett elméleti ismereteket olyan gyakorlati ismeretekkel egészítse ki, amelyek birtokában a végzett szakkollégisták a többi pályakezdővel összehasonlítva magasabb szintű munkát képesek végezni bármely jogterületen.
A szakmai munka a műhelyrendszer keretei között folyik. Valamennyi szakkollégista tagja a Büntető Tudományok, a Civilisztika, a Közjogi Tudományok, a Nemzetközi és Európai Jogi, valamint a Politikatudományi Műhely valamelyikének.
A műhelyek vezetését az adott jogterület kiemelkedő szakemberei, egyetemi tanárok és gyakorló jogászok, valamint végzett szakkollégisták alkotják.

A tanulmányi rendszer működtetésével, a szakmai-tudományos munka összehangolásával, megszervezésével a Szakmai Stáb foglalkozik.

A szakkollégium tanulmányi rendszerében 2008 őszétől jelentős változás következett be. Az új tanulmányi szabályzat értelmében a szakkollégiumi követelmények szinte teljesen függetlenedtek az egyetemi követelményektől, illetve maga a követelményrendszer is teljesen átalakult. Az új rendszerben a szakkollégisták nem csak a hagyományos értelemben vett kurzusok teljesítésével, hanem tutorizálással, jogesetmegoldó kurzus vagy szakmai gyakorlat elvégzésével is eleget tehetnek szakkollégiumi kötelezettségeiknek, így írásbeli kifejező, valamint gyakorlati problémamegoldó készségüket egyaránt fejleszthetik. A szakkollégisták szakmai munkájának és fejlődésének értékelése, rögzítése az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kap.

A szakkollégisták számára nagyszerű lehetőség szakmai munkájuk bemutatására és közönség előtt való prezentálására a félévente megrendezett Szakmai Napok. Ezen a rendezvényen a jelentkezők neves szakemberekből álló zsűri előtt védhetik meg dolgozatukat a kijelölt opponenssel folytatott vitán. Ma már hagyománynak tekinthetjük a kétévente megrendezett Bibó Napok konferenciát, amelyen szaktekintélyek előadásait, kerekasztal-beszélgetéseit hallgathatják meg a szakkollégisták és az egyéb érdeklődők.

A Szakkollégiumban az egyes jogi, politológiai kérdéskörökhöz kapcsolódóan kutatócsoportok jönnek létre, melyek szakmai munkája kötetekben is publikálásra kerül. Emellett a szakkollégisták tutori dolgozatai, valamint az OTDK-ra készített tanulmányai is kiadásra kerülnek.

A szakkollégiumi kutatásokhoz kapcsolódóan az alábbi publikációk jelentek meg az elmúlt öt évben:

2007

PEJ-Akták. Tanulmányok a polgári eljárásjog köréből

A kötet a Polgári Eljárásjogi Kutatócsoport kutatási eredményeit tartalmazza.

2009
Európai Kampánystratégiák – 2009

A kötet a Nézőpont Intézet és a Politikatudományi Műhely közös kutatómunkájának eredménye.

Tudományos Diákköri Dolgozatok, 2009

A kötet a 2009-es OTDK dolgozatokat tartalmazza.

Kortársak Bibóról

Bibó István kortársaival a Szakkollégiumban szervezett beszélgetések gyűjteménye.

2010

Országgyűlési választások – 2010

A Political Capital Intézettel közös kötet, amely a 2010-es választások közjogi és politikai vonatkozásait vizsgálja.

2011

Tudományos Diákköri Dolgozatok, 2011

A kötet a 2011-es OTDK-ra írt tanulmányokat tartalmazza.

2012

Aktuális kérdések a piacliberalizáció területén

A kötet a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra központjával együttműködésben készült.

Szakkollégiumi Külügyi Napok 2012. Aktuális kérdések a Nemzetközi Jog és a Külpolitika területén

A kötet a Magyarország Külügyminisztériuma által támogatott Szakkollégiumi Külügyi Konferencia előadóinak dolgozatait tartalmazza.

2013

Tudományos Diákköri Dolgozatok 2013

 

A kötet a 2013-as OTDK-ra írt tanulmányokat és a 2012. őszi szemeszterben írt tutori dolgozatokat tartalmazza.

Új Polgári Törvénykönyv. Aktuális kérdések

A kötet a 2010-2013. között Dr. Menyhárd Attila vezetésével működő új Ptk. kutatócsoport tagja által készített tanulmányokat tartalmazza.

Új Büntető Törvénykönyv. Hagyomány és megújulás a büntetőjogban

A kötet a 2013. április 12-én szervezett konferencia előadásait és a pályázat díjazott dolgozatait tartalmazza.

2014

A verseny hálójában. Aktuális versenyjogi kérdések a hírközlés liberalizációja terén.

A kötet megjelenését a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ támogatta, a versenyjogi kutatócsoport 2013-ban készült tanulmányait tartalmazza.