Beszámolók

ntp_72_rgb

Az ELTE Bibó István Szakkollégium a 2016/17-es tanévben a következő programok megvalósításához kapott pénzügyi támogatás a Nemzeti Tehetség Programtól:

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata (oktató: dr. Karsai Dániel)

A kurzus során a hallgatók komplex ismereteket szerezhetnek az Emberi Jogok Európai Bíróságának strasbourgi gyakorlatáról. A kurzus két részből állt: először az EJEB eljárási szabályainak áttekintését adta, majd az anyagi jogi joggyakorlat áttekintése következett. A résztvevők hétről hétre önállóan készítettek előre először beadványokat, majd kormányálláspontokat, végül pedig ítéleteket. Ezáltal az alapjogi érvkészletek széles tárházát sajátították el a hallgatók. Az EJEB gyakorlatának ismerete egyre nagyobb jelentőséggel bír, hiszen az Alkotmánybíróság határozataiban is egyre nagyobb hangsúllyal jelennek meg strasbourgi jogelvek.

Adójog (oktató: dr. Kecső Gábor)

A kurzuson résztvevő szakkollégisták a pénzügyi jog egy speciális részterületével, az államháztartás jogi kereteivel és szabályozásával ismerkedhettek meg. A kurzust elsősorban haladó, kialakult pénzügyi jogi érdeklődéssel rendelkező szakkollégisták számára hirdettük meg. Az órák során nemcsak a magyar adójogi szabályok kerültek áttekintésre, hanem az nemzetközi jogi, közösségi jogi szabályozás elemzése, valamint egyes államok komparatív vizsgálata is terítékre került. Ezáltal a szakkollégisták szélesebb körű elméleti és gyakorlati tudásra tehettek szert, mint ami az egyetemi pénzügyi jogi oktatás keretében lehetséges.

Érveléstechnika (oktató: dr. Könczöl Miklós)

Mint a szakkollégisták alapozókurzusainak egyike, az érveléstechnika óra célja elsősorban az olyan skillek fejlesztése, amelyek a jogászi hivatás gyakorlásához szükségesek. A kurzus elsősorban első- és másodéves tagjaink számára került meghirdetésre, azonban bármely szakkollégista részt vehet rajta, ha úgy érzi, fejlődéséhez szükséges ezen irányú készségeinek fejlesztése. A kurzus során az antikvitástól kortárs szerzőkig széleskörű irodalmi és elméleti apparátust felhasználva tettek szert a hallgatók a retorika klasszikus alapismereteire.

Academic writing (oktató: dr. Szilágyi Emese)

Szintén alapozókurzusként indult el a tudományos írásként is ismer academic writing kurzus az MTA TK Jogtudományi Intézet kutatójának, Szilágyi Emesének a vezetésével. A kurzuson résztvevők a tudományos szövegek írásának, írástechnikájának rejtelmeibe nyertek bevezetést. Elsősorban azon hallgatók számára volt igen hasznos a kurzus, akik a szakkollégium vagy egyetemi képzésük keretében tanulmányt készítenek.

Magyarország közjogi intézményei (oktató: dr. Franczel Richárd)

A kurzus keretében a szakkollégium hallgatói elsőkézből ismerkedhettek meg a magyar államigazgatás és államszervezet legfontosabb intézményeivel. A szakkollégisták egy hetes felkészülést és elméleti alapozást követően látogatást tettek az egyes intézményeknél. Az idei tanévben többek között a Magyar Ügyvédi Kamara, a Kúria, az Országgyűlés elnöke volt a látogatások célja.

Az intézménylátogatások során a szakkollégisták lehetőséget kapnak, hogy feltegyék szakmai kérdéseiket. A kurzus mind jogász, mind politológus hallgatóink számára nyitva áll, ezzel is erősítve az interdiszciplinaritást. Emellett a tanév során az intézménylátogatások mellett több meghívott szakértő, volt közjogi méltóság segítette a felkészülést, ezzel is elmélyítve a résztvevők közigazgatási jogi és alkotmányjogi tudását.

Comparative Constitutional Law (oktató: dr. Gárdos-Orosz Fruzsina)

A kurzus célja az összehasonlító alkotmányjogi módszertan megismertetése a szakkollégium hallgatóival. A komparatív módszertan az egyik legfontosabb kutatási metodológia nemcsak az alkotmányjogban, de más jogterületeken is. A kurzus angol nyelven zajlott, a legújabb nemzetközi szakirodalom, elsősorban a Rosenfeld és Sajó szerkesztette alapmű felhasználásával. A résztvevő szakkollégisták hétről-hétre készültek fel egyes témakörökből, megadott szakirodalom és alkotmányok felhasználásával. A kurzus teljesítéséhez pedig minden hallgató prezentációt tartott egy általa választott problémából.

Az NTP keretéből lehetőségünk az OTDK felkészítő hétvége megrendezésére, amely hozzájárult szakkollégistáink kiemelkedő eredményeihez.

Emellett a 17. Állampolgári Nevelés Tábor munkafüzetének költségeit fedeztük a Nemzeti Tehetség Program keretéből.

A támogatásból a Szakkollégium műkődési és adminisztratív költségeire, valamint az arculati revitalizációnkra is fordítottunk.

A támogatást ezúton is köszönjük!

A projekt támogatói a Nemzeti Tehetség Programban

emmi_logo

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

emet_logo_szines

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program389/