Miért?

A Bibó István Szakkollégium az ELTE egyik legrégebbi szakkollégiuma, mely a 2013/2014-es tanévben ünnepelte alapításának 30. évfordulóját. Kezdetektől meghatározó vonása, hogy hallgatói mindig többet, mindig mást akartak, mint amit a hivatalos egyetemi képzés nyújtani tudott. Többet és mást: ez ma az egyetemen szerzett elméleti jellegű tudást kiegészítő gyakorlatias, illetve specifikus oktatást, összetartó baráti közösséget és számtalan más lehetőséget jelent. Az 1983-as hivatalos alapítás is ebben a szellemiségben zajlott, máig is megmutatkozik szakmai, közösségi és egyéb programjaik megvalósításában.

csoportkep

A szakkollégium működése

A Szakkollégium működése a szakmaiság, közösségiség és társadalmi felelősségvállalás hármas pillérrendszerére épül. A hallgatók szakmai tevékenységüket műhelyekhez csatlakozva végzik, a közösség életét pedig a stábok szervezik. A stábok munkáját az operatív irányításért felelős Választmány fogja össze. A Választmány tagjai választmányi elnök és a stábvezetők, akik a szakkollégium életének különböző területeit a közösség tagjaival együtt szervezik. A legfontosabb döntéseket a hallgatók a félévente 3-4 alkalommal megtartott közgyűléseken hozzák meg. Bemutatkozó videónkat itt érhetitek el.

Szakmaiság

A hallgatók az egyetemi tudást elmélyítő, valamint a szakmai specializációt elősegítő kurzusokon vehetnek részt, tutori dolgozatot írhatnak az általuk választott, érdeklődési körüknek megfelelő terület kutatási eredményeit összegezve és szakmai gyakorlaton tehetik próbára felkészültségüket. Minden félév kezdetekor szakmai tervet készítenek, ismertetve elképzeléseiket és vállalásaikat, valamint beszámolnak előző féléves tapasztalataikról a műhelyvezető oktatóknak a Műhelyülésen.

Lehetőség van úgynevezett orientációs alkalmakon is részt venni, mely segítséget nyújt az érdeklődési terület megtalálásában, a későbbi karrierút megválasztásában. A szakkollégisták az elmúlt évek során többek között az Alkotmánybíróságon, a Külügyminisztériumban, az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Egyesületnél, a Gazdasági Versenyhivatalban, a Horváth és Társai DLA Piper Ügyvédi Irodában, a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker  & Mckenzie Ügyvédi Irodában, a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Irodában, az Andrékó Kistellar Ügyvédi Irodában és az Oppenheim Ügyvédi Irodában tettek látogatást.

otdk

Műhelyrendszer

A hallgatók a Civilisztika Műhelyhez, a Közjogi Tudományok Műhelyéhez, a Büntetőjogi Műhelyhez, a Nemzetközi és Európai Jogi Műhelyhez, valamint a Politikatudományi Műhelyhez csatlakozhatnak. Idén megalakult a Jogelméleti Műhely is, tehát összesen hat műhely közül választhatnak a hallgatók. A műhelyeket elismert oktatók és szakemberek vezetik, munkájukat a már végzett hallgatókból álló mentorok, valamint diákmentorok segítik. A műhelyek felelősek a kurzusok, tutori dolgozatok és szakmai gyakorlatok megszervezéséért, az oktatókkal való kapcsolattartásért, a kurzusok kiegészítéseként vitaesteket és előadásokat, valamint konferenciákat szerveznek.

Közösségiség

A Bibóban számtalan közösségi program színesíti a mindennapokat. A Kultesten például az arra motivált szakkollégisták zenei produkcióikkal, saját szerzeményeik felolvasásával mutatkoznak be, de közös reggelik, vacsorák, filmklub szervezésére is rendszeresen sor kerül. Már hagyomány, hogy bibós csapat is versenyez a Jogászfoci bajnokságon, de más sportversenyeken is lelkesen indulnak. Számos tradicionális, évről évre visszatérő programot tartanak számon, például az újonnan felvettek estjét, a “Harkály’s Night”-ot, az őszi Öregbibós Találkozókat vagy az Ötödéves búcsúztatót, a Mikulás napi ajándékozást és a tavaszi-nyári vizsgafelejtő kirándulásokat. Egyetlen tanév végén sem feledkeznek meg  a bibós Hálaadásról, melyen egyetemi és szakkollégiumi oktatóiknak mondanak köszönetet munkájukért, támogatásukért, ahogy a bibós diplomák és a Harkály-díj átadásáról sem.

Jubileumi Öregbibós Találkozó 2013. szeptember 28.

Legyél eredményes az egyetemen és versenyképes a szakmában!

Jelentkezz a Bibóba, mert a Bibó István Szakkollégium a legjobb választás:

ha szeretnéd kihozni magadból és az egyetemi éveidből  a maximumot

Szakkollégistaként az egyetemi követelményekhez, képzéshez képest többletlehetőségekhez és -tudáshoz juthatsz (szakmai gyakorlat, kutatócsoportok, konferenciák szervezése, tartása), ami hozzá segít, hogy a szakma, a munkaerőpiac elvárásainak és kihívásinak megfelelni képes jogásszá, vagy politológussá váljál. Ez pedig hatalmas előnyt jelent a tömegessé váló jogászképzésben.

 

ha előre gondolkozol és már az egyetem alatt megalapoznád a karrieredet

Szakkollégiumunk olyan ügyvédi irodákkal, kutatóintézetekkel, állami szervekkel, társadalmi szervezetekkel, vállalatokkal, külképviseletekkel keresi a kapcsolatot, amelyek integrálni tudják tudásunkat, munkánkat, ötleteinket, erőforrásainkat saját szakmai tevékenységükbe. Alumnuszaink és együttműködő partnereink segítségével elismert helyeken szerezhetünk szakmai gyakorlatot, állást, ez pedig jelentősen megkönnyíti az elhelyezkedést.

 

ha szeretnél egy olyan baráti közösségbe tartozni, ami végig segít az egyetem nehézségein

A kb. 60 fős családias közösségünk heti rendszerességgel szervezett programokkal, bulikkal, kirándulásokkal, sütögetésekkel, közös reggelikkel teszi mozgalmassá a mindennapjait. Legyen szó fesztiválról, színházról, vagy éppen a vizsgákra való felkészülésről,  biztos lehetsz benne, bibós nem marad egyedül!

ha az egyetemi órák mellett gyakorlatias kurzusokon, ismeretterjesztő, közéleti témájú előadásokon és vitákon mélyítenéd el a tudásod

Bibósként saját magad tervezheted meg a kollégiumi képzésed orientációját és formáját. Az órákat az adott jogterület, illetve a politológus szakma kiemelkedő szakemberei tartják. A kis csoportokban történő foglalkozáson minden kollégistának lehetősége nyílik arra, hogy közvetlen, élénk beszélgetések közben sajátítson el hiányt pótló ismereteket.

A szakmaiság mellett a Bibó nagy hangsúlyt fektet a közéletiségre. Így a rendszeresen megtartott kurzusokon felül alkalmanként akár egyetemi, akár szakkollégiumi rendezvények keretében meghívott előadókkal különböző beszélgetéseket, vitaesteket, konferenciákat rendezünk, legyen szó jogról, gazdaságról, politikáról, vagy akár művészetről.

Egység a sokféleségben:

Vidékről, faluról származó első generációs értelmiségiként a Bibó életem legjelentősebb ugródeszkája, szakmai és közösségi téren egyaránt. Egy kellően kompetitív, de egymást támogató, egymásért kiálló közeg ez, ahol folyamatosan fejlődni és tanulni tudok, ahol őszintén kibontakozhatok, és ahol igazán otthon érezhetem magam. Minden bibós egy külön karakter, de közös értékeink révén – mint a társadalmi felelősségvállalás, a kiválóságra törekvés, a szabadság és a demokrácia szeretete – mégis kapcsolódunk, és mint egy puzzle: különböző darabokból alkotunk egy egészet. Szakmai téren változatos, olykor világviszonylatban is egyedülálló kurzusaink vannak, s olyan tudást, olyan tapasztalatot nyílik alkalmunk megszerezni, amit a hagyományos egyetemi curriculum keretein belül soha. A Bibó valószínűleg a legnagyobb lehetőség, ami ÁJK-s hallgatóként érhet – merj élni vele!

Schmidt Péter, másodéves joghallgató