Impresszum

BIBÓ JOGI ÉS POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE

A Bibó Jogi és Politikatudományi Szemlében megjelenő cikkek a Szerkesztőség és a Szerkesztőbizottság szakmai jóváhagyása után kerülnek publikálásra.

A Szerkesztőbizottság tagjai:
Arató Krisztina, Dezső Márta, Fazekas Marianna, Fejes Gábor, Grad-Gyenge Anikó,
Győrfi-Tóth Péter, Hack Péter, Kukorelli István, Nagy Csongor István, Németh Ágnes,
Mándi Tibor, Menyhárd Attila, Mráz Ágoston, Sepsi Tibor, Sonnevend Pál, Tóth Csaba

A Szerkesztőség tagjai:
Barabás Gergely, Cseh Tamás, Fazekas János, Gárdos Péter, Horváth Bianka, Hungler
Sára, Inzelt Éva, Kajtár Gábor, Karsai Dániel, Kecső Gábor, Keil András, Koós Gábor,
Mohácsi Barbara, Molnár Tamás, Oross Dániel, Paksi Gábor, Pozsár-Szentmiklósy
Zoltán, Sebők Miklós, Sántha Ágnes, Szécsényi-Nagy Kristóf

Kiadja:  ELTE Bibó István Szakkollégium (1118 Budapest, Ménesi út 12.)

Felelős kiadó: Tar Adrienn

Felelős főszerkesztő:  Tar Adrienn, igazgató

Főszerkesztő-helyettes: Sulyok Katalin, nevelőtanár

ISSN 2064-4388