Aktuális szám

BIBÓ JOGI ÉS POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE

Megjelent a Bibó Jogi és Politikatudományi Szemle 2015/1. száma. A szám tartalma:
 • MATITS KORNÉL: A nyugdíjrendszer 2010-2012-es átalakítása
 • MÉCS JÁNOS: A győzteskompenzáció alkotmányosságáról – a pozitív töredékszavazatok megítélése az egyenlő választójog tükrében
 • MILÁNKOVICH ANDRÁS:Holt jog vagy új lehetőségek csírája? A kérelmezési- és panaszjog napjainkban
 • PAPP DOROTTYA: A közegészségügyi igazgatás intézményesülése a XX. század első feléig különös tekintettel az Országos Közegészségügyi Intézet létrejöttére és működésére
 • HORVÁTH GEORGINA: Tilalmak és szabadság a büntető bizonyításra vetítve
 • CSABA ORSOLYA ZITA: Közösségi érdekek erősödése a nemzetközi jogban
 • KEMPLER KÁROLY: A védelmi felelősség elmélete és története a nemzetközi jog szemszögéből
 • JÁRDAI MAXIM: Az üzleti titok és a know-how védelme
 • KISPÁL ZSUZSANNA: Keresetváltoztatás és percezúra
 • PATAI SZABOLCS – SZABÓ SAROLTA ÉDUA: Az érvénytelenített nemzetközi kereskedelmi választottbírósági ítéletek elismerése és végrehajtása
 • SOMODY RÓBERT: Az őszödi beszéd hatása a magyar politikai kultúrára
 • SZEDLÁK BÁLINT: Válságkormányzás és válságkommunikáció. A Bokros-csomag(olás)

A teljes számot az alábbi képre kattintva töltheti le: 

BJPSZ 2015/1. szám